طهماسبی: وقت‌کشی نکردم، آرام بازی کردم

طهماسبی: وقت‌کشی نکردم، آرام بازی کردم
دروازه بان فولادی‌ها معتقد است در بازی این تیم وقت‌کشی نکرده است.

طهماسبی: وقت‌کشی نکردم، آرام بازی کردم

دروازه بان فولادی‌ها معتقد است در بازی این تیم وقت‌کشی نکرده است.
طهماسبی: وقت‌کشی نکردم، آرام بازی کردم

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author