طلسم شکسته شد،نقش جهان آماده افتتاح

طلسم شکسته شد،نقش جهان آماده افتتاح
ورزش سه نوشت:ورزشگاه نقش جهان اصفهان که سال‌ها بر روی بازسازی آن کار شده، در نهایت روز شنبه 5 آبان ماه به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

طلسم شکسته شد،نقش جهان آماده افتتاح

ورزش سه نوشت:ورزشگاه نقش جهان اصفهان که سال‌ها بر روی بازسازی آن کار شده، در نهایت روز شنبه 5 آبان ماه به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.
طلسم شکسته شد،نقش جهان آماده افتتاح

label, , , , , , , , , , , ,

About the author