طلسم دوساله بایرامی شکست!

طلسم دوساله بایرامی شکست!
مهاجم تیم ماشین سازی تبریز بعد از حدود دوسال موفق به گلزنی شد.

طلسم دوساله بایرامی شکست!

مهاجم تیم ماشین سازی تبریز بعد از حدود دوسال موفق به گلزنی شد.
طلسم دوساله بایرامی شکست!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author