طلای دسته ۸۵ کیلوگرم در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان آسیا/ کیانوشی دیگر در راه است

طلای دسته ۸۵ کیلوگرم در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان آسیا/ کیانوشی دیگر در راه است
سایت فدراسیون وزنه‌برداری نوشت: محمد موئدی موفق شد با کسب یک نشان نقره یکضرب و دو طلای دوضرب و مجموع قهرمان 85 کیلویی وزنه برداری قاره آسیا شود.

طلای دسته ۸۵ کیلوگرم در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان آسیا/ کیانوشی دیگر در راه است

سایت فدراسیون وزنه‌برداری نوشت: محمد موئدی موفق شد با کسب یک نشان نقره یکضرب و دو طلای دوضرب و مجموع قهرمان 85 کیلویی وزنه برداری قاره آسیا شود.
طلای دسته ۸۵ کیلوگرم در مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان آسیا/ کیانوشی دیگر در راه است

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author