طعنه عجیب کاراگر به مهاجم جنجالی/ بالوتلی مفتش هم گران بود

طعنه عجیب کاراگر به مهاجم جنجالی/ بالوتلی مفتش هم گران بود
ماریو بالوتلی که زمانی تیم های بزرگ برای جذب او صف می کشیدند، روز گذشته در آخرین ساعات نقل و انتقالات به نیس فرانسه ملحق شد.

طعنه عجیب کاراگر به مهاجم جنجالی/ بالوتلی مفتش هم گران بود

ماریو بالوتلی که زمانی تیم های بزرگ برای جذب او صف می کشیدند، روز گذشته در آخرین ساعات نقل و انتقالات به نیس فرانسه ملحق شد.
طعنه عجیب کاراگر به مهاجم جنجالی/ بالوتلی مفتش هم گران بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author