طعنه جنجالی افشین قطبی به علی دایی

طعنه جنجالی افشین قطبی به علی دایی
11 نیوز نوشت:”مردم مرا می‌خواستند دایی با لابی خدا شد سرمربی ایران” این جمله تنها بخشی از ادعاهای افشین قطبی در گفتگو با سایت ۲-۴-۴ است.

طعنه جنجالی افشین قطبی به علی دایی

11 نیوز نوشت:”مردم مرا می‌خواستند دایی با لابی خدا شد سرمربی ایران” این جمله تنها بخشی از ادعاهای افشین قطبی در گفتگو با سایت ۲-۴-۴ است.
طعنه جنجالی افشین قطبی به علی دایی

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author