طعنه آذری به ورزشگاه فینال جام حذفی(عکس)

طعنه آذری به ورزشگاه فینال جام حذفی(عکس)
مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن همچون دروازه‌بان استقلال تهران از وضعیت چمن ورزشگاه میزبان فینال جام حذفی انتقاد کرد.

طعنه آذری به ورزشگاه فینال جام حذفی(عکس)

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن همچون دروازه‌بان استقلال تهران از وضعیت چمن ورزشگاه میزبان فینال جام حذفی انتقاد کرد.
طعنه آذری به ورزشگاه فینال جام حذفی(عکس)

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author