طرح گاز رسانی به ۴۰ هزار روستا اجرا می شود

طرح گاز رسانی به ۴۰ هزار روستا اجرا می شود
گازرسانی به چهار منطقه کشور به روش سی ان جی با توجه به بخشنامه وزیر نفت در دست اجراست.
۱۷:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


طرح گاز رسانی به ۴۰ هزار روستا اجرا می شود

گازرسانی به چهار منطقه کشور به روش سی ان جی با توجه به بخشنامه وزیر نفت در دست اجراست.
۱۷:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


طرح گاز رسانی به ۴۰ هزار روستا اجرا می شود

خرید لینک

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author