طرح شناسه دار نمودن انبارها در استان سمنان عملیاتی شده و امید است این طرح در سطح کشور نهادینه گرد

طرح شناسه دار نمودن انبارها در استان سمنان عملیاتی شده و امید است این طرح در سطح کشور نهادینه گرد
امروز نشستی در خصوص ساماندهی حمل و نقل محصولات معدنی استان با حضور انجمن های صنفی ، کارفرمایی و شرکتهای حمل و نقل استان در محل سالن جلسات این اتاق برگزار گردید

طرح شناسه دار نمودن انبارها در استان سمنان عملیاتی شده و امید است این طرح در سطح کشور نهادینه گرد

امروز نشستی در خصوص ساماندهی حمل و نقل محصولات معدنی استان با حضور انجمن های صنفی ، کارفرمایی و شرکتهای حمل و نقل استان در محل سالن جلسات این اتاق برگزار گردید
طرح شناسه دار نمودن انبارها در استان سمنان عملیاتی شده و امید است این طرح در سطح کشور نهادینه گرد

خرید بک لینک قوی

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , ,

About the author