طرح انتقال آب به دشت سیستان

طرح انتقال آب به دشت سیستان
مجری طرح انتقال آب دشت سیستان و بلوچستان گفت: طرح انتقال آب برای ۴۶۰۰۰ هکتار از اراضی دشت سیستان در پنج شهرستان این استان در دست اجراست و تا سال آینده به بهره برداری می رسد.
۱۰:۵۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


طرح انتقال آب به دشت سیستان

مجری طرح انتقال آب دشت سیستان و بلوچستان گفت: طرح انتقال آب برای ۴۶۰۰۰ هکتار از اراضی دشت سیستان در پنج شهرستان این استان در دست اجراست و تا سال آینده به بهره برداری می رسد.
۱۰:۵۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


طرح انتقال آب به دشت سیستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author