طاهری: بارها گفته‌ام از من طاهری تیتر درنمی‌آید/دو کلمه هم با طارمی حرف نزدم

طاهری: بارها گفته‌ام از من طاهری تیتر درنمی‌آید/دو کلمه هم با طارمی حرف نزدم
24آنلاین نوشت: سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: امیدوارم رسانه های زرد دست از سر این باشگاه بردارند.

طاهری: بارها گفته‌ام از من طاهری تیتر درنمی‌آید/دو کلمه هم با طارمی حرف نزدم

24آنلاین نوشت: سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: امیدوارم رسانه های زرد دست از سر این باشگاه بردارند.
طاهری: بارها گفته‌ام از من طاهری تیتر درنمی‌آید/دو کلمه هم با طارمی حرف نزدم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author