طارمی: نظر برانکو محترم ولی رضاییان کم‌کم باید بازی کند

طارمی: نظر برانکو محترم ولی رضاییان کم‌کم باید بازی کند
مهدی طارمی می‌گوید رامین رضاییان باید در ترکیب پرسپولیس بازی کند.

طارمی: نظر برانکو محترم ولی رضاییان کم‌کم باید بازی کند

مهدی طارمی می‌گوید رامین رضاییان باید در ترکیب پرسپولیس بازی کند.
طارمی: نظر برانکو محترم ولی رضاییان کم‌کم باید بازی کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author