طارمی در واکنش به حاشیه‌های جنجالی/ پرسپولیس یک ناخدا دارد، آن هم برانکو است

طارمی در واکنش به حاشیه‌های جنجالی/ پرسپولیس یک ناخدا دارد، آن هم برانکو است
به نظر می رسد طارمی از حرف هایی که در چند روز اخیر درباره بازی کردن رضاییان زده بود پشیمان است.

طارمی در واکنش به حاشیه‌های جنجالی/ پرسپولیس یک ناخدا دارد، آن هم برانکو است

به نظر می رسد طارمی از حرف هایی که در چند روز اخیر درباره بازی کردن رضاییان زده بود پشیمان است.
طارمی در واکنش به حاشیه‌های جنجالی/ پرسپولیس یک ناخدا دارد، آن هم برانکو است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author