طارمی به دنبال تکرار اتفاقات استادیوم شهر قدس

طارمی به دنبال تکرار اتفاقات استادیوم شهر قدس
مهدی طارمی در فصل گذشته یکی از بهترین بازی های خود را در استادیوم شهر قدس و برابر راه آهن با به ثمر رساندن دو گل پشت سر گذاشت.

طارمی به دنبال تکرار اتفاقات استادیوم شهر قدس

مهدی طارمی در فصل گذشته یکی از بهترین بازی های خود را در استادیوم شهر قدس و برابر راه آهن با به ثمر رساندن دو گل پشت سر گذاشت.
طارمی به دنبال تکرار اتفاقات استادیوم شهر قدس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author