طارمی به اردوی پرسپولیس برگشت

طارمی به اردوی پرسپولیس برگشت
مهاجم ناراضی پرسپولیس با وساطت همبازیانش به محل اردوی سرخپوشان بازگشت.

طارمی به اردوی پرسپولیس برگشت

مهاجم ناراضی پرسپولیس با وساطت همبازیانش به محل اردوی سرخپوشان بازگشت.
طارمی به اردوی پرسپولیس برگشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author