ضیافت افطار رئیس جمهور با اعضای شوراهای عالی کشور

ضیافت افطار رئیس جمهور با اعضای شوراهای عالی کشور
ضیافت افطار رئیس‌ جمهور با اعضای شوراهای عالی کشور امشب در محل سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.
۱۹:۲۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ خرداد


ضیافت افطار رئیس جمهور با اعضای شوراهای عالی کشور

ضیافت افطار رئیس‌ جمهور با اعضای شوراهای عالی کشور امشب در محل سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.
۱۹:۲۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ خرداد


ضیافت افطار رئیس جمهور با اعضای شوراهای عالی کشور

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author