ضعیف ترین بازی دو فصل اخیرمان بود؛/ مهاجری: امروز آمده بودیم که ببازیم!

ضعیف ترین بازی دو فصل اخیرمان بود؛/ مهاجری: امروز آمده بودیم که ببازیم!
رضا مهاجری سرمربی تیم پدیده معتقد است که در بازی مقابل تیم گسترش شاگردانش عملکرد خوبی نداشتند و مستحق باخت بوده اند.

ضعیف ترین بازی دو فصل اخیرمان بود؛/ مهاجری: امروز آمده بودیم که ببازیم!

رضا مهاجری سرمربی تیم پدیده معتقد است که در بازی مقابل تیم گسترش شاگردانش عملکرد خوبی نداشتند و مستحق باخت بوده اند.
ضعیف ترین بازی دو فصل اخیرمان بود؛/ مهاجری: امروز آمده بودیم که ببازیم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author