صمد مرفاوی، شاگرد مورینیو را نخواست!

صمد مرفاوی، شاگرد مورینیو را نخواست!
روزنامه خبرورزشی نوشت: ماجرا از کرمان آغاز شد؛ یکی از دوستان نزدیک به باشگاه مس کرمان به ما خبر داد که قرار بوده ستاره تیم ملی ارمنستان به این تیم ملحق شود اما …

صمد مرفاوی، شاگرد مورینیو را نخواست!

روزنامه خبرورزشی نوشت: ماجرا از کرمان آغاز شد؛ یکی از دوستان نزدیک به باشگاه مس کرمان به ما خبر داد که قرار بوده ستاره تیم ملی ارمنستان به این تیم ملحق شود اما …
صمد مرفاوی، شاگرد مورینیو را نخواست!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author