صعود سه پله‌ای با گل سردار؛/ گلزنی‌های بی‌پایان آزمون برای روستوف

صعود سه پله‌ای با گل سردار؛/ گلزنی‌های بی‌پایان آزمون برای روستوف
روستوف با گلزنی سردار آزمون موفق به شکست آنژی ماخاچ‌کالا شد و سه پله در جدول لیگ روسیه بالا رفت.

صعود سه پله‌ای با گل سردار؛/ گلزنی‌های بی‌پایان آزمون برای روستوف

روستوف با گلزنی سردار آزمون موفق به شکست آنژی ماخاچ‌کالا شد و سه پله در جدول لیگ روسیه بالا رفت.
صعود سه پله‌ای با گل سردار؛/ گلزنی‌های بی‌پایان آزمون برای روستوف

label, , , , , , , , , , , ,

About the author