صعود رنجبر و رحیمی به یک‌چهارم تیراندازی با کمان

صعود رنجبر و رحیمی به یک‌چهارم تیراندازی با کمان
دو کماندار ریکرو کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی باکمان پارالمپیک، با شکست حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

صعود رنجبر و رحیمی به یک‌چهارم تیراندازی با کمان

دو کماندار ریکرو کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی باکمان پارالمپیک، با شکست حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.
صعود رنجبر و رحیمی به یک‌چهارم تیراندازی با کمان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author