صعود دو پله ای بانوان ایران در تازه ترین رده بندی فیفا

صعود دو پله ای بانوان ایران در تازه ترین رده بندی فیفا
تیم فوتبال زنان ایران در تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال، با دو پله صعود در جایگاه ۵۷ جهان و دوازدهم آسیا ایستاد.
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


صعود دو پله ای بانوان ایران در تازه ترین رده بندی فیفا

تیم فوتبال زنان ایران در تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال، با دو پله صعود در جایگاه ۵۷ جهان و دوازدهم آسیا ایستاد.
۱۱:۴۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


صعود دو پله ای بانوان ایران در تازه ترین رده بندی فیفا

خرید غذا

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author