صعود دو پله‌ای بانوان ایران در رده‌بندی فیفا

در رده‌بندی جدید فیفا تیم ملی فوتبال بانوان با دو پله صعود در رده پنجاه و هفتم قرار گرفت.

تکنولوژی جدید

مدرسه

label, , , , , , , , ,

About the author