صعود تبریزی به صدر جدول گلزنان؛/ نفت 1 – ذوب‌آهن 1

صعود تبریزی به صدر جدول گلزنان؛/ نفت 1 – ذوب‌آهن 1
محمد قاضی دو دقیقه به پایان بازی از روی نقطه پنالتی گل تبریزی را جبران کرد و کار را به تساوی کشاند.

صعود تبریزی به صدر جدول گلزنان؛/ نفت 1 – ذوب‌آهن 1

محمد قاضی دو دقیقه به پایان بازی از روی نقطه پنالتی گل تبریزی را جبران کرد و کار را به تساوی کشاند.
صعود تبریزی به صدر جدول گلزنان؛/ نفت 1 – ذوب‌آهن 1

label, , , , , , , , , , , ,

About the author