صعود به رتبه دوم سری A/ میلان 1-0 یوونتوس؛ رنسانس روسونری

صعود به رتبه دوم سری A/ میلان 1-0 یوونتوس؛ رنسانس روسونری
میلان با پیروزی 1-0 مقابل یوونتوس، بعد از مدت ها به رتبه دوم جدول رقابت های سری A صعود کرد. 

صعود به رتبه دوم سری A/ میلان 1-0 یوونتوس؛ رنسانس روسونری

میلان با پیروزی 1-0 مقابل یوونتوس، بعد از مدت ها به رتبه دوم جدول رقابت های سری A صعود کرد. 
صعود به رتبه دوم سری A/ میلان 1-0 یوونتوس؛ رنسانس روسونری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author