صعود اسنوکر ایران به فینال قهرمانی جهان

صعود اسنوکر ایران به فینال قهرمانی جهان
تیم ملی اسنوکر ایران یک متشکل از امیر سرخوش و سهیل واحدی راهی با پیروزی مقابل ولز راهی فینال رقابت های اسنوکر تیمی قهرمانی جهان شد.
۲۰:۰۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


صعود اسنوکر ایران به فینال قهرمانی جهان

تیم ملی اسنوکر ایران یک متشکل از امیر سرخوش و سهیل واحدی راهی با پیروزی مقابل ولز راهی فینال رقابت های اسنوکر تیمی قهرمانی جهان شد.
۲۰:۰۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


صعود اسنوکر ایران به فینال قهرمانی جهان

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author