صدور صد هزار کارت هوشمندخودرو

صدور صد هزار کارت هوشمندخودرو
بنا بر اعلام پلیس راهور تمام کارت‌های کاغذی خودروها به کارت هوشمند تبدیل خواهند شد.
۱۲:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


صدور صد هزار کارت هوشمندخودرو

بنا بر اعلام پلیس راهور تمام کارت‌های کاغذی خودروها به کارت هوشمند تبدیل خواهند شد.
۱۲:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


صدور صد هزار کارت هوشمندخودرو

باران دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author