صدای گلوله از مناطق مختلف آمریکا

صدای گلوله از مناطق مختلف آمریکا
در ایالت اوهایو، تگزاس، فلوریدا و ایالت نیوجرسی تیراندازی ثبت شده است که نتیجه آن۶ نفر کشته و زخمی شدند.
۲۳:۴۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


صدای گلوله از مناطق مختلف آمریکا

در ایالت اوهایو، تگزاس، فلوریدا و ایالت نیوجرسی تیراندازی ثبت شده است که نتیجه آن۶ نفر کشته و زخمی شدند.
۲۳:۴۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


صدای گلوله از مناطق مختلف آمریکا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author