صحنه های باورنکردنی در ورزشگاه شهیدکاظمی(عکس)

صحنه های باورنکردنی در ورزشگاه شهیدکاظمی(عکس)
امروز در حاشیه دیدار پرسپولیس و سایپا صحنه های عجیبی در زمین در حاشیه بازی  رقم خورد که تعجب حاضران در این مسابقه را در پی داشت.

صحنه های باورنکردنی در ورزشگاه شهیدکاظمی(عکس)

امروز در حاشیه دیدار پرسپولیس و سایپا صحنه های عجیبی در زمین در حاشیه بازی  رقم خورد که تعجب حاضران در این مسابقه را در پی داشت.
صحنه های باورنکردنی در ورزشگاه شهیدکاظمی(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author