صحنه‌ای که می‌توانست استقلال را با دردسری جدید مواجه کند

صحنه‌ای که می‌توانست استقلال را با دردسری جدید مواجه کند
استقلالی‌ها شانس آوردند که بازیکن تیمشان به شدت مصدوم نشد.

صحنه‌ای که می‌توانست استقلال را با دردسری جدید مواجه کند

استقلالی‌ها شانس آوردند که بازیکن تیمشان به شدت مصدوم نشد.
صحنه‌ای که می‌توانست استقلال را با دردسری جدید مواجه کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author