صحنه‌ای که شاید منجر به محرومیت سه جلسه‌ای آگوئرو شود

صحنه‌ای که شاید منجر به محرومیت سه جلسه‌ای آگوئرو شود
مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی احتمالا با محرومیتی سه جلسه‌ای مواجه شود.

صحنه‌ای که شاید منجر به محرومیت سه جلسه‌ای آگوئرو شود

مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی احتمالا با محرومیتی سه جلسه‌ای مواجه شود.
صحنه‌ای که شاید منجر به محرومیت سه جلسه‌ای آگوئرو شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author