صحبت‌های رامین درباره صحنه دلخوری‌اش از سردار

صحبت‌های رامین درباره صحنه دلخوری‌اش از سردار
رضائیان می گوید اصلا از دست مهاجم گلزن تیم ملی ناراحت نشد.

صحبت‌های رامین درباره صحنه دلخوری‌اش از سردار

رضائیان می گوید اصلا از دست مهاجم گلزن تیم ملی ناراحت نشد.
صحبت‌های رامین درباره صحنه دلخوری‌اش از سردار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author