صالح: قصد دارم به تمرین تیم‌های آمریکایی بروم

صالح: قصد دارم به تمرین تیم‌های آمریکایی بروم
مربی فصل گذشته استقلال قصد دارد به تمرین تیم های شاغل در لیگ MLS آمریکا برود.

صالح: قصد دارم به تمرین تیم‌های آمریکایی بروم

مربی فصل گذشته استقلال قصد دارد به تمرین تیم های شاغل در لیگ MLS آمریکا برود.
صالح: قصد دارم به تمرین تیم‌های آمریکایی بروم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author