صادقیان، نریمان‌جهان و بایرامی به تمرینات برگشتند/ نگرانی خطیبی بابت مصدومیت دوخارجی

صادقیان، نریمان‌جهان و بایرامی به تمرینات برگشتند/ نگرانی خطیبی بابت مصدومیت دوخارجی
احتمال دارد دو بازیکن خارجی تیم ماشین سازی دیدار آینده تیمشان در جام حذفی را از دست بدهند.

صادقیان، نریمان‌جهان و بایرامی به تمرینات برگشتند/ نگرانی خطیبی بابت مصدومیت دوخارجی

احتمال دارد دو بازیکن خارجی تیم ماشین سازی دیدار آینده تیمشان در جام حذفی را از دست بدهند.
صادقیان، نریمان‌جهان و بایرامی به تمرینات برگشتند/ نگرانی خطیبی بابت مصدومیت دوخارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author