شگفتی‌ساز سوری: ملت جنگ‌ زده‌ام به انتظار بردمان برابر ایران هستند!

شگفتی‌ساز سوری: ملت جنگ‌ زده‌ام به انتظار بردمان برابر ایران هستند!
سرمربی تیم‌ملی سوریه می‌گوید مردم کشورش منتظر شنیدن خبر برد تیم‌شان برابر ایران هستند.

شگفتی‌ساز سوری: ملت جنگ‌ زده‌ام به انتظار بردمان برابر ایران هستند!

سرمربی تیم‌ملی سوریه می‌گوید مردم کشورش منتظر شنیدن خبر برد تیم‌شان برابر ایران هستند.
شگفتی‌ساز سوری: ملت جنگ‌ زده‌ام به انتظار بردمان برابر ایران هستند!

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author