شکست چلسی مقابل وستهام در جام اتحادیه

شکست چلسی مقابل وستهام در جام اتحادیه
چلسی با شکست 2-1 مقابل وستهام، از دور رقابت های جام اتحادیه انگلیس کنار رفت.

شکست چلسی مقابل وستهام در جام اتحادیه

چلسی با شکست 2-1 مقابل وستهام، از دور رقابت های جام اتحادیه انگلیس کنار رفت.
شکست چلسی مقابل وستهام در جام اتحادیه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author