شکست والیبال جوانان ایران مقابل بزرگسالان اسپانیا

شکست والیبال جوانان ایران مقابل بزرگسالان اسپانیا
تیم ملی والیبال جوانان ایران در دومین مسابقه دوستانه و تدارکاتی خود در اسپانیا مغلوب تیم ملی بزرگسالان این کشور شد.

شکست والیبال جوانان ایران مقابل بزرگسالان اسپانیا

تیم ملی والیبال جوانان ایران در دومین مسابقه دوستانه و تدارکاتی خود در اسپانیا مغلوب تیم ملی بزرگسالان این کشور شد.
شکست والیبال جوانان ایران مقابل بزرگسالان اسپانیا

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author