شکست نماینده آذربایجان مقابل برنزی ایران

شکست نماینده آذربایجان مقابل برنزی ایران
نماینده وزن 81- کیلوگرم تیم ملی کشورمان در نخستین مبارزه خود حریف آذربایجانی را شکست داد و به دور دوم راه یافت.

شکست نماینده آذربایجان مقابل برنزی ایران

نماینده وزن 81- کیلوگرم تیم ملی کشورمان در نخستین مبارزه خود حریف آذربایجانی را شکست داد و به دور دوم راه یافت.
شکست نماینده آذربایجان مقابل برنزی ایران

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author