شکست شاگردان نوری مقابل فرایبورگ(عکس)

شکست شاگردان نوری مقابل فرایبورگ(عکس)
شاگردان الکساندر نوری بعد از سه نتیجه خوب، برای دومین هفته پیاپی با نتیجه 3-1 شکست خوردند.

شکست شاگردان نوری مقابل فرایبورگ(عکس)

شاگردان الکساندر نوری بعد از سه نتیجه خوب، برای دومین هفته پیاپی با نتیجه 3-1 شکست خوردند.
شکست شاگردان نوری مقابل فرایبورگ(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author