شکست سنگین میلان در خانه جنوا

شکست سنگین میلان در خانه جنوا
در اولین دیدار هفته دهم سری A، میلان در خانه جنوا با نتیجه 3-0 شکست خورد.

شکست سنگین میلان در خانه جنوا

در اولین دیدار هفته دهم سری A، میلان در خانه جنوا با نتیجه 3-0 شکست خورد.
شکست سنگین میلان در خانه جنوا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author