شکست سنگین ایتالیا مقابل فرانسه

شکست سنگین ایتالیا مقابل فرانسه
تیم ملی ایتالیا در دیداری دوستانه، با نتیجه 3-1 مغلوب فرانسه شد.

شکست سنگین ایتالیا مقابل فرانسه

تیم ملی ایتالیا در دیداری دوستانه، با نتیجه 3-1 مغلوب فرانسه شد.
شکست سنگین ایتالیا مقابل فرانسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author