شکست سنگین آلمان مقابل اسلواکی

شکست سنگین آلمان مقابل اسلواکی
اسلواکی موفق شد در دیداری دوستانه با نتیجه 3-1 تیم قدرتمند آلمان را شکست دهد.

شکست سنگین آلمان مقابل اسلواکی

اسلواکی موفق شد در دیداری دوستانه با نتیجه 3-1 تیم قدرتمند آلمان را شکست دهد.
شکست سنگین آلمان مقابل اسلواکی

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author