شکست ذوب آهن و سایپا و توقف سپاهان در لیگ برتر ۹۵

شکست ذوب آهن و سایپا و توقف سپاهان در لیگ برتر ۹۵
شکست ذوب آهن و سایپا و توقف سپاهان، مهمترین اتفاقات آغاز هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال ایران بود.
۰۸:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


شکست ذوب آهن و سایپا و توقف سپاهان در لیگ برتر ۹۵

شکست ذوب آهن و سایپا و توقف سپاهان، مهمترین اتفاقات آغاز هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال ایران بود.
۰۸:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


شکست ذوب آهن و سایپا و توقف سپاهان در لیگ برتر ۹۵

بک لینک label, , , , , , , , , , , ,

About the author