شکست دیناموبخارست درحضور برادران استکی

شکست دیناموبخارست درحضور برادران استکی
تیم دیناموبخارست رومانی در لیگ قهرمانان اروپا بازی را به نماینده اوکراین واگذار کرد.

شکست دیناموبخارست درحضور برادران استکی

تیم دیناموبخارست رومانی در لیگ قهرمانان اروپا بازی را به نماینده اوکراین واگذار کرد.
شکست دیناموبخارست درحضور برادران استکی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author