شکست اینتر در خانه سمپدوریا

شکست اینتر در خانه سمپدوریا
اینتر در دیداری از هفته دهم سری A با نتیجه 1-0 مغلوب سمپدوریا شد و فرصت صعود به نیمه بالایی جدول را از دست داد.

شکست اینتر در خانه سمپدوریا

اینتر در دیداری از هفته دهم سری A با نتیجه 1-0 مغلوب سمپدوریا شد و فرصت صعود به نیمه بالایی جدول را از دست داد.
شکست اینتر در خانه سمپدوریا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author