شکست ایران مقابل چین در جام ویلیام جونز

شکست ایران مقابل چین در جام ویلیام جونز
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجمین بازی خود در جام ویلیام جونز مقابل تیم اول چین تایپه شکست خورد.

شکست ایران مقابل چین در جام ویلیام جونز

تیم ملی بسکتبال ایران در پنجمین بازی خود در جام ویلیام جونز مقابل تیم اول چین تایپه شکست خورد.
شکست ایران مقابل چین در جام ویلیام جونز

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author