شکایت قطر از چین به فیفا

شکایت قطر از چین به فیفا
در پی بروز مشکلاتی در فرود هواپیمای حامل بازیکنان قطر در فرودگاه شهر کومینگ و معطلی 12 ساعته عنابی ها در فرودگاه بانکوک فدراسیون قطر از چین به فیفا شکایت کرد.

شکایت قطر از چین به فیفا

در پی بروز مشکلاتی در فرود هواپیمای حامل بازیکنان قطر در فرودگاه شهر کومینگ و معطلی 12 ساعته عنابی ها در فرودگاه بانکوک فدراسیون قطر از چین به فیفا شکایت کرد.
شکایت قطر از چین به فیفا

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author