شوخی پرسپولیسی ها با استقلالی ها در فضای مجازی

شوخی پرسپولیسی ها با استقلالی ها در فضای مجازی
این بار نوبت هواداران پرسپولیس بود تا به دلیل قهرمان نشدن استقلال با هواداران این تیم در شبکه های مجازی شوخی کنند.

شوخی پرسپولیسی ها با استقلالی ها در فضای مجازی

این بار نوبت هواداران پرسپولیس بود تا به دلیل قهرمان نشدن استقلال با هواداران این تیم در شبکه های مجازی شوخی کنند.
شوخی پرسپولیسی ها با استقلالی ها در فضای مجازی

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author