شوخی منصوریان با مهدی رحمتی پس از تغییر چهره‌اش!

شوخی منصوریان با مهدی رحمتی پس از تغییر چهره‌اش!
سرمربی آبی ها در تمرین دیروز این تیم به مهدی گفته بهتر است به تیم جوانان استقلال برود.

شوخی منصوریان با مهدی رحمتی پس از تغییر چهره‌اش!

سرمربی آبی ها در تمرین دیروز این تیم به مهدی گفته بهتر است به تیم جوانان استقلال برود.
شوخی منصوریان با مهدی رحمتی پس از تغییر چهره‌اش!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author