شوخی بازیکنان استقلال با بختیار/تعویض شدی گل زدیم

شوخی بازیکنان استقلال با بختیار/تعویض شدی گل زدیم
بازیکنان استقلال بعد از بازی روز گذشته در مورد تعویضش با او شوخی می‌کردند.

شوخی بازیکنان استقلال با بختیار/تعویض شدی گل زدیم

بازیکنان استقلال بعد از بازی روز گذشته در مورد تعویضش با او شوخی می‌کردند.
شوخی بازیکنان استقلال با بختیار/تعویض شدی گل زدیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author