شهر فرنگ/ نگاهی به پشت پرده جشنواره های جهانی

شهر فرنگ/ نگاهی به پشت پرده جشنواره های جهانی
کارشناسان معتقدند، سینمای ایران در طی ۳۰ سال گذشته افت و خیزهای بی شماری داشته، اما باعث افتخار است که همین سینما در طول این سه دهه در عرصه بین الملل همواره مورد توجه بوده است.
۲۳:۰۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


شهر فرنگ/ نگاهی به پشت پرده جشنواره های جهانی

کارشناسان معتقدند، سینمای ایران در طی ۳۰ سال گذشته افت و خیزهای بی شماری داشته، اما باعث افتخار است که همین سینما در طول این سه دهه در عرصه بین الملل همواره مورد توجه بوده است.
۲۳:۰۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


شهر فرنگ/ نگاهی به پشت پرده جشنواره های جهانی

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author